Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Teaterkompaniet  KRABATENE 25 år 1994-2019


Blogg

Blogg

BERGENSKUNSTNERNE BACKER OPP KRABATENE

Posted on

DETTE SIER FRILANSERNE I BERGEN SELV OM KRABATENE:

Det har haglet med støtteerklæringer fra Bergens kulturliv i september 2015. Her kan du lese noen av dem:

Krabatene:

En og annen sjelden gang dukker det opp helt spesielle mennesker som rett og slett bare får ting til å skje, til tross for oddsene. Irene er et slikt menneske. I 20 år har Krabatene, tross svært beskjedne tilskudd, produsert et imponerende antall forestillinger, med et imponerende høyt nivå. I tillegg til å ha gledet tusenvis av mennesker har Irenes Ahnélls formidable innsats innen scenekunstfeltet betydd og betyr svært mye for byens freelancere, nemlig arbeidsplasser til musikere, skuespillere, instruktører, teknikere osv. Jeg tviler på at mange i landet har sysselsatt flere sett i forhold til offentlig støtte. Krabatenes funksjon i det bergenske kulturliv har derfor stor betydning for oss alle, for det er med på å holde de dyktige kunstnerne i Bergen framfor å dra andre steder. Vi kan ikke under noen omstendigheter ta Irene Ahnéll og Krabatene for gitt, det bør være opplagt for de fleste at det er Krabatene sin tur nå etter 20 fantastiske år!

Jørn Kvist, teatersjef Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater

-----------------------------------------------

I hele 21 år har Teatertruppen ”Krabatene ” virket i Bergen, -under ledelse av Irene Ahnell. Krabatene må sies å være en av de viktigste teatergruppene i Hordaland, produksjonstakten har vært svært høy og de mange solide oppsetningene har generert etterlengtede jobber for frilansere i Bergen og omegn. Med stort pågangsmot og ubegripelig mye hardt arbeid, har Krabatene gjennom sine prosjekter klart å engasjere amatører som profesjonelle, barn og voksne i skjønn forening i alle disse årene. Det er mer enn imponerende, ikke minst sett i forhold til at Krabatene mottar minimalt med offentlig støtte. Sammenlignet med andre frigrupper (og for så vidt også institusjoner som mottar betydelig større summer) , er det på høy tid at det offentlige øker tilskuddet til Krabatene, slik at tilskuddet står i forhold til produksjonsmengde, publikumstall og tilgjengelighet. Enkelte offentlige institusjoner i Hordaland kan vise til lavere besøkstall enn Krabatene. Krabatene er modige i sine forestillingsvalg, de tør å satse stort både hva gjelder arena og involverte kunstnere. Prosjektene er uten tvil en berikelse for Bergenserne . Det sier seg selv at idealistisk kunstnerisk arbeid på lang sikt ikke er holdbart. Krabatene trenger å bli behandlet på lik linje med andre teatergrupper i Bergensområdet. Politikere og byråkrater må tørre å se på det faglige kunstneriske innholdet, og ikke bare fokusere på fremtidige bygg og Mausoleer. Det kan vel heller ikke være slik at de som skriker høyes og bruker de lureste triksene, er de som får det største tilskuddet ? Man kan undres på om det hersker en policy på at jo mer utilgjengelig det kunstneriske uttrykket er, jo mer offentlig tilskudd mottar kunstneren eller institusjonen. Er det fordi kunsten er så uforståelig at de som tildeler midlene ikke tør annet enn å gi etter for press og korridorpolitikk ? Utenfra sett er jeg redd ”Krabatene” ikke klarer å overleve på idealisme alene , til det har slitasjenivået blitt for stort over alt for lang tid. Og det ville være svært synd for oss vestlendinger. Bergen trenger Krabatene, og Krabatene trenger politikere og byråkrater som behandler dem med respekt .

Mvh Hilde Sol Erdal, Frilans Koreograf og instruktør , Bergen 

---------------------------------------------------

STØTTEERKLÆRING KRABATENE

Eg vil skrive dette for å uttrykke glede og takksemd over at Krabatene Teaterkompani eksisterer i Bergen. Og for å uttrykke sterk bekymring over at scenetilbodet dei representerer står i fare. Denne uavhengige profesjonelle teatertruppen med primus motor Irene Ahnéll har gjennom fleire tiår servert publikum eit utruleg mangfald av teatermagi, med særskild vekt på teater for dei yngste. Dei seinare år har dei også levert svært krevjande og høgt elska profesjonelle storproduksjonar til glede for alle aldersgrupper (Kaptein Knurr i Gamle Bergen, Mysteriet i Pepperkakebyen, Little Shop of Horrors for å nemne noko). Parallelt har dei alltid levert mindre produksjonar til glede for dei få, på til dømes Barnas Kulturhus og som evig turnerande gjøglarar både i Hordaland og nabofylka. Alltid med sann teatermagi, kvalitet og kreativitet i fremste rekke. Den gode historia. Den fine opplevinga. Krabatene leverer også på eventmarknaden for firma. Stadig nye manus, idéar, rekvisittar, kostymer og komposisjonar vert realisert med ei drivkraft og gjennomføringsevne som eg i mi karriere som profesjonell skodespelar, forfattar, instruktør og songar saknar å sjå nokon andre klare. Med åra har Krabatene ved Ahnéll knytta til seg ei solid gruppe profesjonelle utøvarar i regionen, både skodespelarar, instruktørar og musikarar. Eg er ei av dei. Fordi vi veit Krabatene leverer. Fordi vi veit at produksjonane er profesjonelle, står for kvalitet og ein kan utfalde seg kreativt, utvikle konsept og beint fram gje moro til folket! Krabatene skapar glede i eit stort publikum. Opphavskvinne Irene Ahnéll har fått ting til på tross av og ikkje på grunn av i lang tid. Men ein lever ikkje av applaus aleine. Og dessverre er det kritisk for Krabatenes eksistens no. At merkevara Kaptein Knurr ikkje blei spelt i år grunna økonomi var eit stort sakn både blant publikum og utøvarar. Det skapa presseoppslag. Eg fryktar at eit særs verdifullt kulturtilbod, så vel som arbeidsplassar til utøvarar vil forsvinne. Det er ikkje mogleg å drive profesjonelt teater utanfor institusjonsteatra utan tilskot av eksterne midlar. Kulturøkonomien på teaterfronten er nådelaus. Ein kan ikkje spele fortare, sy fortare, forfatte fortare. Kan ikkje berre ha éin person på scena heile tida i alle framsyningar.

Eg vonar at Krabatene Teaterkompani får leve og levere lenge!

Heia den frie scenekunsten!

Yvonne Algrøy - frilans scenekunstnar

--------------------------------------------

Viser til opprop til bergenspolitikerne om heving av driftstøtte til Teatergruppa Krabatene v/Irene Ahnell. Siden Dukkenikkerne begynte å etablere seg i Bergen for nesten tyve år siden har Krabatene vært en del av friteatermiljøet. de har også vært en flittig bruker av Dukkenikkernes teaterverksted når det gjelder produksjon av kostymer, kulisser og rekvisita. Krabatene har hele tiden klart å holde et høyt kunstnerisk nivå, ofte på tross av omstendigheter og økonomi. Mye av denne æren må tillegges teatersjef Irene Ahnells ståpåvilje og evige entusiasme. Til tider forvirrende og direkte irriterende, men aldri har eg hørt at Krabatene har avlyst en forestilling! Også denne evnen til å tenke STORT er beskrivende for Krabatene. Juleskurker og Kaptein Knurr' og tredve mennesker på og bak scenen er liksom bare "helt naturlig" for fru Ahnell, -mens hun neste dag kan stå alene på scenen og spiller Loppesirkus. (Antageligvis for å dekke gårsdagens underskudd...) Derfor kan vi i Dukkenikkerne bare innstendig be politikerne og de rette instanser om å lete med lys og lykte etter mer driftstøtte til Krabatene v/Irene Ahnell.

Mvh. Jack Markussen, Dukkenikkerne

----------------------------------------------

Krabatene er en av Bergens mest aktive og synlige teatergrupper, som jeg personlig har hatt gleden av å jobbe for ved flere anledninger. Krabatene er kanskje den frie teatergruppen med flest forestillinger i byen, det er både små forestillinger man reiser rundt med på skoler, barnehager eller gamlehjem - eller det kan være større satsinger om musikalene "Little Shop of Horror" og "Jakten på Juleskurken". Nettopp med sitt enorme aktivitetsnivå, er Krabatene viktige i flere forstander. De gir fantastisk mye glede til sitt publikum og er en sterk aktør i Bergens kulturbilde og en ambassadør for byen, men også innad i teatermiljøet er gruppen viktig da den ansetter og aktiviserer så mange andre frilansere i byen. Krabatene er nesten som teaterbergens eget lille arbeidskontor (og således besparer de jo NAV masse penger). Dette til tross, er økonomien helt på eksistensnivå for gruppen, og kanskje til og med under. Når vi står i fare for å miste en slik gruppe og i sær Irene Ahnell som dets primus motor, pga for trange økonomiske kår, er det ikke vanskelig å se at politikerne i Bergen Kommune må se denne gruppens behov ennå bedre, og forstå at for å kunne fortsette sitt glimrende arbeid, må støtten fra det offentlige økes, og i sær den kommunale driftsstøtten!

Mvh Steinar Thorsen, frilansskuespiller i Bergen - kompani 13

-------------------------------------------

Kjære politikere!

Mitt navn er Hanne Mellingen. Jeg utdannet meg innenfor teaterverden i 2013, og bestemte meg for å flytte tilbake til Bergen for å komme meg inn på markedet i byen. Det som var avgjørende for bestemmelsen min var at jeg visste at det var et arbeidsmarked for meg der (utenom kun «Den Nationale Scene»). Og der kommer «Krabatene» inn i bildet. De aller fleste kunstnere blir boende i Oslo, fordi arbeidsmarkedet allerede er større der. Hva skjer om vi i Bergen ikke ivaretar de kompaniene som allerede finnes? De som skaper arbeidsplasser, kunst og kultur for barn, familier, voksne og ungdommer? Færre arbeidsplasser = færre kunstnere som etablerer seg i byen = mindre farger i byen.

Hanne Mellingen, frilans skuespiller

--------------------------------------------

Mitt navn er Monika Solheim, frilanser innen scenekunst; dukkemaker, scenograf, dukke/skuespiller. Jeg støtter Krabatene i deres forsøk på å få økt sine driftsbevilgninger. Som frilanser innen scenekunst, har Krabatene i perioder vert avgjørende for mitt virke. Gjennom Krabatene/Irene Ahnéll har jeg fått oppdrag både som utøver og håndverker. Irene tenker stort og våger å satse nytt og å holde produksjonen i gang, noe som genererer mye arbeid til frilansere i vår vakre by. Irene Ahnéll jobber hardt for å opprettholde mangfoldet innen det frie kunstfeltet, og er flink til å gjøre seg nytte av og løfte frem nye talenter, og holde liv i oss 'gamle'. Støtt de hardtarbeidende Krabatene !

Med vennlig hilsen Monika Solheim

------------------------------------------

STØTTEERKLÆRING

Litt om meg. Jeg er koreograf og regissør. Jeg har koreografert blant annet Eugen Onegin, Little Shop of Horrors, Askepott og Annie, samt kortfilmen The Perfect Dance. I tillegg har jeg regissert og koreografert Oliver!, og arbeidet for bl.a Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester, Thesbiteateret, Hordaland Teater, BIT20 Ensemble, Vestlandske Teatersenter, Nye Fyllingsdalen Teater og Krabatene. Flere av forestillingene jeg har koreografert er vist ved en rekke scener inkludert Den Nationale Scene, Grieghallen, Ole Bull Scene, Cornerteateret, Haugesund Teater og Stormen Kulturhus. I forbindelse med Krabatenes søknad om høyere økonomisk støtte til teaterkompaniet, ønsker jeg å uttrykke min støtte. Krabatene er et godt etablert teaterkompani i Bergen. Et kompani som gang på gang setter opp produksjoner av høy kvalitet og samtidig øker og ivaretar aktiviteten for frilansere. For min egen skyld har Krabatene betydd mye i form av at jeg fikk muligheten til å koreografere jubileumsforestillingen, Little Shop of Horrors, på Cornerteateret og Ole Bull Scene. Dette var en produksjon med profesjonalitet i alle ledd. Noe som ble gjenspeilet i anmeldelsen til både Bergens Tidende og Bergens Avisen. Det er ikke ofte at frilansere i Bergen får muligheten til å være med å skape slike forestillinger, med mindre man er tilknyttet de større institusjonene. Jeg håper at Krabatene får økt økonomisk støtte i fremtiden, slik at deres kreative arbeid kan bli ivaretatt og videre utviklet.

Med vennlig hilsen Ann-Terese Aasen

-----------------------------------------------------

Stange, 02.09.2015 Å få muligheten - det viktigste av alt!

Etter endt utdanning ved Bergen Teaterskole i 1998, bar det ut i den store verden for å finne jobb, men i en verden der utdanning fra Statens Teaterhøyskole i Oslo er den eneste i dette landet med jobbgaranti, skulle det vise seg å bli vanskelig. I hvert fall til å begynne med. Hva nå? Skal jeg flytte fra Bergen og prøve andre steder? Skal jeg droppe hele scenskunst-greia, og få meg en «vanlig jobb»? Nei, jeg prøver litt til! Kulturlivet i Bergen er ganske stort, heldigvis. Scenekunsten er delt i to, Den Nationale Scene og de mange frilansgruppene, eller de såkalte frilanserne, de som står på egne ben. Dem er det flest av. For å bli god, må man hele tiden utvikle seg. Mange gode scenekunstnere går tapt, fordi de aldri får muligheten til å vise seg frem. Utvikling blir i stedet til stagnasjon og fortvilelse. Det er beinhardt i denne bransjen. Man må jobbe hardt og være dyktig, i tillegg til å ha flaks, eller for å si det på en annen måte - være på rett sted til rett tid. Er du ikke det, blir det veldig vanskelig. Våren 2000, ble jeg kontaktet av Irene Ahnell og Krabatene som trengte et innhopp i forestillingen «Taremareby» på Akvariet i Bergen. Ikke visste jeg, men det ble faktiske starten på et samarbeid som skulle endre alt. For akkurat det samarbeidet, ble til en rekke andre prosjekter og forestillinger, som igjen gjorde at jeg «ble sett», fikk utvikle meg og det viktigste av alt – troen på at jeg var på riktig plass! Akkurat på dette området er Krabatene unike! De er faktisk en av Bergens viktigste ambassadører for utprøving og utvikling av nye talent innenfor scenekunst, unge så vel som gamle. Rett og slett fordi Krabatene gjør noe de færreste andre gjør, de lar flere «få sjansen». Jeg er en av dem, og kan bekrefte det. Uten samarbeidet mitt med Krabatene og Irene Ahnell, hadde jeg pakket ned kostymekofferten min og tatt farvel med kunstnerlivet for lenge siden. Og jeg vet at det er mange flere av oss! -Men hvis du ikke får deg jobb, så kan du vel bare lage ditt eget teaterstykke? - vil nok mange si. Joda, det kan man, hvis man er dramatiker, tekstforfatter, regissør og scenograf i tillegg til å være skuespiller. Det er ikke alle som har alle disse egenskapene i seg, det kan man heller ikke forlange, men man kan være en knallgod skuespiller likevel. Det krever enormt med guts for å sette i gang nye prosjekter på egenhånd, denne gutsen har Irene Ahnell og Krabatene vist at de har – i en lang årrekke! Og det kommer til å komme mer. Men som alt annet her i verden må ting ivaretas, hvis ikke er det fare for stagnasjon og til slutt, det verste av alt – nedleggelse!

Andreas Holt, frilans skuespiller/ sanger

------------------------------------------

Jeg har jobbet med Krabatene siden 2007, noe jeg setter utrolig stor pris på (jeg er deltaker i 9 forskjellige forestillinger). Som selvstendig næringsdrivende er man ikke alltid sikret en fast inntekt, og det å få muligheten til å jobbe med krabatene har ofte hjulpet til i økonomisk trange tider. Jeg har i tillegg lært mye og fått opplevd ennå mer! Krabatene er høynivå profesjonelle som i mange år har spredd glede og latter til folket. Å jobbe sammen med Teatergruppen, betyr utrolig mye for meg.

Leslie Egerer Multiple MUSIC Awards Nominated komponist – violinist

------------------------------------------

Krabatene har gjennom mange år bidratt med flotte forestillinger for barn og voksne. Ikke bare har publikum nytt godt av Irenes kreativitet, energi, engasjement og en dose «galskap», men også vi som jobber som frilans skuespillere og musikere. Krabatene er/har vært oppdragsgiver og har skaffet oss jobber. Irene er en viktig bidragsgiver til kulturlivet på Vestlandet, både som kunstner/formidler, som igangsetter og oppdragsgiver. Jeg håper kommunen og andre aktuelle samarbeidspartnere kan være med å bidra økonomisk i «bunnen» slik at Irene kan holde driften oppe med Krabatene. Både hun og oss hun engasjerer er med og bidrar tilbake både med teater, musikk og skattekroner.

Elisabeth Vannebo, musiker

----------------------------------------

Krabatene for meg har nesten ene og alene gitt meg arbeid de siste 12 årene. Og det betyr at jeg vet hvilket enormt arbeid som ligger bak. Det er derfor kjipt at all innsatsen som ligger bak ikke speiles i den økonomiske biten. Tusenvis av glade fjes har vi skapt og det ønsker jeg veldig gjerne å fortsette med.

Mvh Tor Bjørge, frilansskuespiller

---------------------------------------------------------

Hei! Jeg er sanger og scenekunstner – Roy Vorland. Jeg har siden oppstart av Krabatene nytt godt av å få mange oppdrag via Krabatane. Det være seg som både sanger og skuespiller. 
Jeg kan med hånden på hjerte si at for meg har Krabatene vært en viktig støttespiller for meg som scenekunstner. Ved Krabatenes eksistens har jeg fått utviklet til å bli en bedre scenekunstner, samt at det har gitt meg viktig inntekt. Det vil være veldig trist for scenekunsten i Bergen og omegn, om Krabatene skulle bli lagt ned.

Irene Ahnell har enorm energi, og kommer stadig med nye idèer og planer hun ønsker å få utviklet og iscenesatt. Dette er slikt som vi kunstnere har respekt for og derfor setter henne meget høyt. Uten Krabatene vil mine mange oppdrag falle bort.

Jeg ber dere ta godt vare på Krabatene i tiden som kommer.

Beste hilsen Roy Vorland

---------------------------------------------------------

Uttalelse om Krabatene fra skuespiller Lykke Kristine Moen

Da jeg flyttet hjem igjen til Bergen sommeren 2009 etter endt utdannelse i Oslo, tok min mor meg med for å se "Kaptein Knurr og maremine-mysteriet". Jeg ble vanvittig imponert og fikk en ny helt i Irene Ahnell. Jeg beundret henne og Krabatene "på avstand" frem til 2014 da hun ringte meg og spurte om vi skulle jobbe sammen i "Little Shop Of Horrors". Og det ble starten på et samarbeid og ikke minst et vennskap jeg setter veldig høyt. I skuespillerforbundet i dag er vi over 1000 medlemmer. Bare ca 155 av dem er fast ansatte ved teatre rundt om i landet. Da sier det seg selv at vi "resterende" må være freelancere og jobbe hardt for å skaffe oss jobber - eventuelt skape dem selv. Det er til tider veldig tøft og jeg kjenner mange dyktige mennesker som har måttet gi opp drømmen. Ikke fordi de ikke er flinke nok, men fordi arbeidsmarkedet er så tøft og ustabilt at de ikke klarer å overleve i det. Selv har jeg vært ganske heldig på den fronten, og det siste året har det vært mye takket være Irene Ahnell og Krabatene. For Krabatene har sørget for at jeg har hatt en jobb hvor jeg får brukt evnene mine, utdannelsen min og ikke minst gitt meg lønn så jeg har til salt i maten. Krabatene lager teater i Bergen og på Vestlandet, og dermed skaper Krabatene arbeidsplasser for kunstnere som er på denne kanten av landet. Og de er det ikke mange av. Hverken scenekunstnere eller arbeidsplasser. Jeg kjenner nesten ingen andre skuespillere fra Vestlandet på min egen alder som bor på Vestlandet fast. Flere av mine gode venner har valgt å bosette seg i Oslo fordi freelancebransjen der er større og da også jobbmarkedet. Det er synd, for da får ikke bransjen i Bergen greie på at de finnes en gang. I tillegg kan bransjen bli stillestående eller i verste fall forsvinne siden det ikke finnes noe marked utenfor de priviligerte på institusjonene. Så ALL ÆRE til Krabatene og Irene Ahnell som bidrar til at vi som har valgt å gå den vanskelige og til tider umulige kunstnerveien klarer å overleve her i Bergen. Ikke bare oss som er skuespillere og sangere, men kostymedesignere, scenografer, musikere, lyd/lysfolk etc. Forsvinner Krabatene, forsvinner ikke bare arbeidsplassene våre, men også et unikt tilbud til mange på hele Vestlandet. Krabatene har forestillinger for enhver smak - både for de minste, de unge og ikke minst de eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Et tilbud Irene Ahnell har engasjert seg kraftig for å bevare. Krabatene bidro også til å virkelig sette freelancerenes eget hus, Cornerteateret, på kartet da vi spilte "Little Shop" for fulle hus der tidligere i år. Den forestillingen trakk flere tusen og selveste Sølvi Rolland ble så begeistret at hun inviterte oss til å spille på Ole Bull Scene. (Noe vi gjorde i mai) Krabatene skriver og produserer egne forestillinger og fortjener derfor mer kredibilitet enn man kanskje tror. Teatersjefer får stadig kritikker for ikke å våge å satse på ny dramatikk - særlig for barn - og med unntak av forestillinger som "Little Shop Of Horrors" er nesten alt Krabatene skaper urpremierer.

Jeg er en stolt Krabat!

Med vennlig hilsen Lykke Kristine Moen - skuespiller

------------------------------------------------

Krabatene og Irene Ahnéll er en av ildsjelene her I byen. Hun har gjennom en årrekke jobbet for at barneteater skall få sin rettmessige plass i byens kulturliv og ikke minst i alle Bergenseres liv. Jeg har personlig hatt gleden av og jobbe både med og for Irene i en årrekke. Og hun har vært en av mine viktigste inntektskilder og samarbeidspartnere. Jeg kan derfor med hånden på hjerte si utafra fra mitt ståsted og synspung, både som skuespiller og regissør; at denne byen, ja hele Hordaland og Vestlandet vill bli fattinger hvis Krabatene og Irene Ahnéll og det hun står for forsvinner fra byen vår. Og dette håper jeg også at de som sitter i på bevilgninger her i byen er i stand til og se. Det er selvsagt flere som driver med teater i Byen, og jeg har gjennom mitt virke i 20 år her i byen sett titalls av teatergrupper og kunstnere som har forsvunnet ut av byen. Og det finnes kun en måte og stoppe denne trenden på: gi de vi har igjen levelige forhold å jobbe under.

Leve Krabatene!

Leve Irene Ahnéll!

Signert; skuespiller/regissør/skribent: Sigurd Aae Klausen


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

19 Comments

Reply ErickVed
2:13 PM on January 18, 2018 
Привет и пока!
Reply Aabaspbipwrips
2:16 AM on August 4, 2018 
Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/commande-cialis-pas-cher/
Reply Richarddic
12:11 AM on December 8, 2019 
Ð?аÑ?а Ñ?лÑ?жба Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овки бÑ?ла оÑ?нована Ñ? Ñ?елÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?об наÑ?им клиенÑ?ам бÑ?ло пÑ?акÑ?иÑ?но. У наÑ? знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?жиÑ?енков Ð?огинÑ?к имееÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ? а Ñ?акже Ñ?вой авÑ?опаÑ?к. Ð?аÑ?е Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие гоÑ?ово Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? Ñ?оваÑ?а вам в комÑ?оÑ?Ñ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ой Ñ?ели вам необÑ?одимо обÑ?заÑ?елÑ?но Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?акÑ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? Ñ?оваÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен макÑ?ималÑ?но бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?менное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
меÑ?ки пакеÑ?Ñ? длÑ? мÑ?Ñ?оÑ?а пвд


Ð?а пÑ?оÑ?Ñ?жении более деÑ?Ñ?Ñ?ка леÑ? Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнго междÑ?наÑ?одного пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?иÑ?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?РÐ? СанкÑ?-Ð?еÑ?еÑ?бÑ?Ñ?г помогаеÑ? Ñ?иÑ?мам во вÑ?Ñ?киÑ? веÑ?вÑ?Ñ? пÑ?омÑ?Ñ?ленноÑ?Ñ?и наÑ?одиÑ?Ñ? безÑ?пÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? длÑ? пакеÑ?иÑ?ованиÑ? Ñ?воей Ñ?екламной пÑ?одÑ?кÑ?ии. Ð?Ñ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аем пÑ?омÑ?Ñ?леннÑ?е новинки, оÑ?иенÑ?аÑ?иÑ? на покÑ?паÑ?елÑ? и желание к поÑ?Ñ?оÑ?нномÑ? Ñ?Ñ?овеÑ?Ñ?енÑ?Ñ?вованиÑ?. Ð?Ñ?андиознÑ?й аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?нÑ?й набоÑ? изделий (пакеÑ?Ñ? из полипÑ?опилена Ñ? пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?м дном ), могÑ?Ñ? Ñ?еализоваÑ?Ñ? поÑ?Ñ?ебноÑ?Ñ?и более Ñ?Ñ?Ñ?огиÑ? клиенÑ?ов. Ð?оÑ?Ñ?авка Ñ?оваÑ?а иÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?азлиÑ?нÑ?й Ñ?егион наÑ?ей Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?.
Reply MarcusWep
12:29 PM on December 23, 2019 
Our provider thinks all risks and bears maximum duty for the outcomes as well as high quality of work to the client Inner parts renovators NY.

The look of both property as well as commercial properties is of great relevance. For the structure to maintain its own appealing appearance and also working attributes, it is important to regularly administer Premium renovation New York City. The provider supplies a high professional degree of assistance in repairing the appeal of buildings. NYC customers can use our services if they require to bounce back:

Residential buildings of various floorings as well as year of building;
Office facilities;
Buying as well as entertainment complicateds;
Business centers;
Clinical facilities as well as various other social buildings. destination;
General Contractor NY;
Industrial buildings.

The complex and also the method for accomplishing job are calculated merely after the evaluation of the things. Our expert leaves for the location. It collects the maximum info concerning the structure: the attributes of the components where the walls, load-bearing structures, the base, the lot of stories of the structure, the situation of the front rise. Based upon the end results of the details accumulated, the optimum technology is actually picked, depending on to which High-end redesign NY will ultimately be actually executed.

Our company have actually been doing work in the market of building and repair for over 16 years, consequently our team give expert services for the repair and repair of the exteriors of structures for any sort of function.
Employees of the business have the appropriate approvals and also permits to perform restoration work at any sort of height. We prepare to perform fixings of buildings and also buildings that are in any sort of state at an sufficient opportunity as well as affordable costs.

It promises competent and professional satisfaction of its own duty, performs the development of each object complying with the desires of the client, observing the concept of an individual method.
Reply labedroomPlusa
2:52 AM on April 4, 2020 
Full size bed frame
Think update your interior? Check out the innovations of goods home from presented collection, in her present as products with colorful floral patterns and coloring and products with chic texture finish metallic. Bench for the garden is today integral attribute each modern in the apartment. In the online store you can buy best furniture for garden and home. The company will deliver in VENIS (VENICE) client all furniture at desired time working day.Tariff, which are now offers web shop furniture items WEST HOLLYWOOD (WEST HOLLYWOOD) nice all customer.In turn relatively low tariff may cause certain questions in a relationship reliability products. The catalog which filled numerous items furniture composes only first-class manufactured products.
Reply Kennethsip
8:55 PM on September 20, 2020 
"HookahMagic" -калÑ?Ñ?ннÑ?й магазин Ñ?Ñ?дом Ñ? ваÑ?им домом.
Ð?алÑ?Ñ?ннÑ?й инÑ?еÑ?неÑ?-магазин - Ñ?Ñ?о еÑ?е и возможноÑ?Ñ?Ñ? кÑ?пиÑ?Ñ? онлайн калÑ?Ñ?нÑ? и калÑ?Ñ?ннÑ?е пÑ?инадлежноÑ?Ñ?и по вÑ?ей РоÑ?Ñ?ии, не вÑ?Ñ?одÑ? из дома.
Ð?Ñ?оме Ñ?ого, вÑ? можеÑ?е кÑ?пиÑ?Ñ? комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ие, акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? и Ñ?аÑ?Ñ?одники.
Ð?Ñ?е изделиÑ? можно оÑ?Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?оваÑ?Ñ? по маÑ?еÑ?иалÑ? изгоÑ?овлениÑ? и по Ñ?ене.
Ð?Ñ? делаем вÑ?е возможное, Ñ?Ñ?обÑ? покÑ?пки во вÑ?еÑ? наÑ?иÑ? магазинаÑ?, онлайн или Ñ?озниÑ?Ñ? бÑ?ли пÑ?иÑ?Ñ?нÑ?ми и пÑ?иноÑ?или Ñ?олÑ?ко позиÑ?ивнÑ?е Ñ?моÑ?ии.Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? калÑ?Ñ?н ЯÑ?оÑ?лавлÑ? Ñ?енÑ? Ñ?амÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие.
Ð?едÑ? вÑ?боÑ? и кÑ?Ñ?ение калÑ?Ñ?на - Ñ?Ñ?о Ñ?елое иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?во, коÑ?оÑ?Ñ?м мÑ? Ñ? Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поделимÑ?Ñ? Ñ? вами.
Ð?ам вÑ?его лиÑ?Ñ? надо зайÑ?и ближайÑ?ий магазин или на Ñ?айÑ? инÑ?еÑ?неÑ?-магазина, Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ий по вÑ?ей РоÑ?Ñ?ии - и веÑ?Ñ? наÑ? аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ? бÑ?деÑ? к Ð?аÑ?им Ñ?Ñ?лÑ?гам.
Reply Ramfausa
12:27 AM on October 19, 2020 
tablets http://cialis20walmart.com - actigall puigdemont myrbetriq montrreal
Reply sleedrabe
8:24 AM on December 8, 2020 
isotretinoin 20mg Incapadand cheap cialis generic online cohorp valor cialis
Reply sleedrabe
8:41 AM on December 8, 2020 
cialis flaccid hang Incapadand cialis online cohorp Propecia Halcon
Reply sleedrabe
4:46 AM on December 9, 2020 
Buy Xenical Online Canada Incapadand cialis pills for sale cohorp Zestril Lisinopril 4 Sale
Reply Lemiafulp
1:32 AM on January 15, 2021 
??????????? ???????? ?????? ????????? ??? ???????? hqd ???????? ?? ????????
------
?????? ??????????? ???????? ? ???????? ??? ???????? ?????????????? hqd
Reply SVSJuiff
5:45 PM on February 2, 2021 
??????????? ?? ??????? ?? ???????? ????????????? ?????????????????? ????????? ???????? ????? ???? ????? ??????? ? ????????????. ??? ????? ??? ???????? ????????? ?????? ????? ? 10 ??? ???? ????????? ????? ??????????.
?????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ?? ????? 30% ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????.

? ????????????S% ??????? ???????? ????????????????? ?? ????????? ?????? ??? ????????? ? ????????????? ????????, ??? ?????????? ????????????? ???????????? ??????? ????? ????? ????????.

?????????? ????? ???????????????? ???????? ?? ??????? ????????, ??????????? ? ??????? ????????????? ???? ?????????? ???? ?????? ????, ??? ??????? ??? ? ???????????? ????????????.

????????????? : ??????????? ??????? ???? ?? ????????
Reply CharlesWaymn
5:40 PM on March 5, 2021 
https://novostroyka63.ru/ - ????????? ??? ???? ????

???????? ???? ????? ????? - ??? ???????????? ???????????, ???????????? ? ?????????? ? ????? ????? ???????? ?????????? ?? ???? ??????????. ?????????? ?????????? - ??? ? ????? ?????????????? ?????? ???????, ? ???????? ??????? ????? ????????. ??? ??????? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ????? ???? ????????????????? ?????? ????? ????????. ???????????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? 10$ ?? ??.???? . ?????? ?????? ???????? ???????? ????????? ??????? ??????? ????????????, ???????????? ??????????? ????????? ???? ??????????? ???????? ? ????? ??????? ????????????. ???? ???????????????? ??????? ?? ??????????????? ? ?????????? ????????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ????????? ??????, ? ??????? ?? ?????? ???????. ?? ?????? ?? ????? ???? ?????????????????? ???????? ? ????????? ??????????? ? ???? ??? ?????????? ?????????, ????? ????????? ?? ???????? ??????????? ? ???????. ?????????????????? ????????????? ???????? ? ????????? ????? ??????????? ??????????????? ?? ??????, ? ?? ??, ?????? ??????? ??????????? ? ???????????? ????? ??????? ? ???, ????? ????? ??????? ?? ????? ????????????? ???????? ??????? ? ???????????. ??????? ? ???? ???????? ??? ?????????? ???? ? ??????? ? ???????????????????????? ??????????.
Reply Larryref
11:19 AM on March 22, 2021 
???????? ???????? ??????
Reply sleedrabe
10:33 AM on March 25, 2021 
http://fcialisj.com/ - buying cialis online
Reply sleedrabe
11:40 AM on March 25, 2021 
http://gcialisk.com/ - buy cialis online canadian pharmacy
Reply sleedrabe
1:13 PM on March 25, 2021 
https://fcialisj.com/ - cialis generic best price
Reply sleedrabe
1:48 AM on March 26, 2021 
https://fcialisj.com/ - buy cialis viagra
Reply XOYtzxkAyaB
4:08 AM on April 1, 2021 
rJzVfFtI